Kalendář akcí

Lajkněte nás!

Uživatelské menu

Kategorie: Novinky, O nás

Struktura a chod oddílu

Jak to vlastně v tomto oddíle funguje? Kdo za co může?

Oddílové funkce:

 • Vůdce oddílu (věk 18+, vůdcovská zkouška, zdravotnický kurz) - Zodpovídá za bezproblémový chod oddílů a koordinaci všech osob, podílejících se na jeho chodu. Svolává oddílové rady, jmenuje osoby do funkcí a zbavuje je jich. Udává výchovný a metodický směr výchovy dětí v oddíle a zastupuje oddíl v rámci střediska. Je nápomocný při řešení nesnází a posyktuje pomocnou ruku při aktivitách ostatních členů oddílové rady. 
 • Zástupce vůdce oddílu (věk 18+, čekatelská zkouška, zdravotnický kurz) - Je připraven zastoupit vůdce oddílu ve všech jeho povinnostech a je mu pomocnou rukou při plnění jeho funkce. 
 • Rádce družiny (věk 15+, alespoň rádcovský kurz či zdravotnický kurz) - Zajišťuje řádný chod všech družinových schůzek a po dobu schůzky a rámci předem schválených pravidel plně odpovídá za bezpečnost na ní. O chodu schůzek průběžne informuje oddílového rádce nejen pomocí poschůzkového formuláře. Může připravovat družinové akce, které smí samostatné vést (do délky 8 hodin). 
  • Otázky po každé chůzce: 
   • Je klubovna řádně uklizena a zamčena?
   • Jsou děti řádně předány rodičům?
   • Vyplnil jsem Poschůzkáč?!
 • Správce klubovny - Má na starosti údržbu objektu klubovny a přihlehlého sadu. Dohlíží tedy zejména na pořádek v klubovně, její odpovídající stav, stavy plynové bomby, baterie, pitné vody a toalety. Dále dohlíží na plnění smlouvy - tedy včasné sekání trávy a česání plodů. Není jeho povinností, toto vše oddřít sám, ale donutit a organizovat ostatní, aby se na těchto činnostech podíleli a komunikovat v těchto záležitostech s majiteli.
  • Otázky na konci každého týdne (nejišťuj vždy sám, ptej se ostatních):
   • Je v klubovně uklizeno?
   • Svítí světlo dobře? Je dost plynu v bombě?
   • Je pitná voda? Není plnej záchod?
   • Co tráva - není vysoká? A ovoce v sadě?
   • Nějké další novinky kolem klubovny?
 • Hospodář oddílu - Vyzná se v základech hospodaření a vedení peněžního deníku. Spravuje oddílovou pokladu a čas od času komunikuje se střediskovou hospodářkou. Má na starosti každoroční registrace členů. 
  • Otázky na každé oddílovce:
   • Má někdo účty k proplacení?
   • Víte, kolik má oddíl na účtě? (nevíme, tak ná mto řekneš)
   • Proč ještě XX nezaplatil registraci? (platbu registrací provádíme do konce října)
 • Oddílový právník - Poskytuje oddílu poradenství v právních záležitostech a je nápomocen při jejich řešení. 
 • Oddílový rádce - Dohlíží na plnění ročního plánu družin. Nutí rádce vyplňovat včas poschůzkový dotazník a koordinuje případné záskoky s vedením družinových schůzek. Má na starosti výběr přihlášek nových členů a jejich zápis do systému skautIS. 
  • Otázky na konci každého týdne (nejišťuj vždy sám, ptej se ostatních):
   • Vyplnili všichni rádcové poschůzkáče?
   • Jak na tom byly družiny s programem a účastí? (koukni do těch poschůzkáčů)
   • Vzal jsem k sobě všechny nové přihlášky? Dal jsem je do desek? Zapsal jsem je do tabulky?
   • Jsou veřešené osoby k vedení schůzek na příští týden?
 • Akcionář - Připravuje oddílové akce. Nemusí je celé připravovat sám, ale zodpovídá za jejich průběh a skvělost. Koordinuje data oddílových akcí s akcemi střediskovými.
 • Střediskový zpravodaj - Člen střediska Sojčáci, který na oddílových radách řeší věci týkající se střediska. Taktéž z povzdálí dohlíží na chod oddílu a jeho směřování v duchu směřování celého střediska a je připraven poskytnout radu a pohled "z venčí".
 • Průserář - Je připraven být ku pomoci se vším, co se neočekávaně pokazí. 

Oddílová rada:

Každý člen oddílu, který dosáhl věku 15 let má právo účastnit se oddílových rad, hlasovat na nich, předkládat návrhy a být zvolen do kterékoliv z výše uvedených funkcí, pakliže je k jejímu výkonu patřičně způsobilý. Oddílová rada se schází nepravidelně jednou za dva měsíce a probírá vešekré záležitosti týkající se chodu oddílu. Závěry ze svých jednání zveřejňuje ve veřejně přístupných zápisech. Na oddílovou radu může být kromě řádných členů přizván kdokoliv, kdo má k projednávaným bodům co říci. Tyto osoby mají statut hosta, mohou předkládat návrhy, nemají však hlasovací právo.

Typy členství:

 • Řádné členství - Člen je registrován v organizaci Junák - český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z. s., 2. koedukovaný oddíl Omnia Děčín. Tzn., zde vyplnil řádnou přihlášku, je takto veden v systému skautIS a platí v tomto středisku řádné registrační poplatky. Platí pro něj tedy všechna práva a povinnosti řádného člena oddílu, odpovídající jeho věku.
 • Hostující členství - Člen je řádně registrován v jiné ZOJ Junáka a v našem středisku (resp. oddíle) vyplnil pouze přihláčku hostujícícho člena. Může vykonávat jakoukoliv oddílovou funkci a v rámci této funkce má plná práva a povinnosti. Výkon této funkce však nesmí tohoto člena omezovat v plnění povinností u domovského oddílu, který má v "nároku na čas člena" vždy prioritu.
 • Odborný spolupracovník - Člen vypomáhá oddílu s konkrétním úkolem, k němuž je řádně způsobilý (ať už členstvím v Junáku, jiné podobné organizaci či profesně). 
 • Oddílová dobrá duše - Člen vypomáhá oddílu, převážně fyzicky, bez odbornější kvalifikace a bez nároku na práva či povinnosti člena oddílu.

Komentáře


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 176
, bulksammunition29 odpovědět
avatar
<a href="https://bulksammunition.com/" rel="dofollow"></a>
<a href="https://bulksammunition.com/shop/" rel="dofollow"></a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/444-marlin-240-grain-soft-point-500-rounds/" rel="dofollow">444-marlin-240-grain-soft-point-500-rounds</a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/barnes-vor-tx-ammunition-300-winchester-short-magnum-wsm-165-grain-ttsx-polymer-tipped-spitzer-boat-tail-lead-free-500-rounds/" rel="dofollow">300-winchester 165-grain</a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/hornady-leverevolution-ammunition-444-marlin-265-grain-ftx-500-rounds/" rel="dofollow">444-marlin-265-grain-500 rounds</a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/hornady-superformance-ammunition-444-marlin-265-grain-flat-nose-500-rounds/" rel="dofollow">444-marlin-240-grain-soft-point-500-rounds</a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/hornady-american-whitetail-ammunition-300-winchester-short-magnum-wsm-165-grain-interlock-spire-point-500-rounds/" rel="dofollow">300-winchester-short-magnum-wsm-165-grain</a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/norma-whitetail-300-winchester-magnum-150gr-brass-cased-500-rounds/" rel="dofollow">300-winchester-magnum-150gr-brass-cased-500-rounds</a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/hornady-precision-hunter-ammunition-28-nosler-162-grain-eld-x-250-rounds/" rel="dofollow">28-nosler-162-grain-eld-x-250-rounds</a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/winchester-expedition-big-game-ammunition-300-winchester-short-magnum-wsm-180-grain-nosler-accubond-500-rounds/" rel="dofollow">300-winchester-180-grain-500-rounds </a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/winchester-ballistic-silvertip-ammunition-300-winchester-short-magnum-wsm-150-grain-rapid-controlled-expansion-polymer-tip-500-rounds/" rel="dofollow"> 300-winchester-150-grain-500-rounds </a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/winchester-ballistic-silvertip-ammunition-270-winchester-short-magnum-wsm-150-grain-rapid-controlled-expansion-polymer-tip-250-rounds/" rel="dofollow">270-winchester-150-grain-250-rounds </a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/federal-power-shok-ammunition-270-winchester-short-magnum-wsm-130-grain-soft-point-250-rounds/" rel="dofollow"> 270-winchester-130-grain-250-rounds</a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/federal-premium-ammunition-270-winchester-short-magnum-wsm-130-grain-nosler-ballistic-tip-250-rounds/" rel="dofollow"> 270-winchester-130-grain-250-rounds</a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/berger-classic-hunter-6-5-creedmoor-135-grain-classic-hunter-brass-cased-500-rounds/" rel="dofollow">6-5-creedmoor135-grain-500-rounds</a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/winchester-expedition-big-game-ammunition-270-winchester-short-magnum-wsm-140-grain-nosler-accubond-250-rounds/" rel="dofollow">270-winchester-140-grain-250-rounds</a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/federal-fusion-ammunition-270-winchester-short-magnum-wsm-150-grain-bonded-spitzer-boat-tail-250-rounds/" rel="dofollow"> 270-winchester-150-grain-250-rounds</a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/winchester-power-max-bonded-ammunition-270-winchester-short-magnum-wsm-130-grain-protected-hollow-point-250-rounds/" rel="dofollow"> 270-winchester-130-grain-250-rounds</a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/lapua-scenar-6-5-creedmoor-123-grain-scenar-open-tip-match-brass-cased-500-rounds/" rel="dofollow"> 6-5-creedmoor-123-grain-500-rounds</a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/hornady-superformance-6-5mm-creedmoor-120-grain-gilding-metal-expanding-500-rounds/" rel="dofollow"> 6-5mm-creedmoor-120-grain-500-rounds</a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/remington-core-lokt-ammunition-30-06-springfield-220-grain-core-lokt-soft-point-500-rounds/" rel="dofollow">30-06-springfield-220-grain-500-rounds</a>
<a href="https://bulksammunition.com/product/hornady-american-whitetail-30-06-springfield-180-grain-interlock-sp-500-rounds/" rel="dofollow">30-06-springfield-180-grain-500-rounds</a>

1 ..........................................................................................................................................................................................

<a href=https://bulksammunition.com/product/10mm-auto/" rel="dofollow"> 10mm-auto </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/38-special-130-grain/" rel="dofollow">38-special-130-grain </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/500rds-10mm-auto-prvi-partizan-180-grain-jhp-ammo/" rel="dofollow">500rds-10mm-auto-prvi-partizan-180-grain-jhp-ammo </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/hornady-american-whitetail-30-06-springfield-180-grain-interlock-sp-500-rounds/" rel="dofollow">hornady-american-whitetail-30-06-springfield-180-grain-interlock-sp-500-rounds </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/hornady-custom-ammunition-10mm-auto-180-grain-xtp-jacketed-hollow-point-500-rounds/" rel="dofollow">hornady-custom-ammunition-10mm-auto-180-grain-xtp-jacketed-hollow-point-500-rounds </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/underwood-ammunition-10mm-auto-220-grain-hard-cast-flat-nose-500-rounds/" rel="dofollow">underwood-ammunition-10mm-auto-220-grain-hard-cast-flat-nose-500-rounds </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/cci-blazer-10mm-200-grain/" rel="dofollow">cci-blazer-10mm-200-grain</a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/hornady-custom-ammunition-357-magnum-158-grain-xtp-jacketed-hollow-point-500-rounds/" rel="dofollow">hornady-custom-ammunition-357-magnum-158-grain-xtp-jacketed-hollow-point-500-rounds</a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/357-magnum-125-grain-ftx-500-rounds/" rel="dofollow">357-magnum-125-grain-ftx-500-rounds</a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/357-magnum-125-grain-jacketed-hollow-point-500-rounds/" rel="dofollow"> 357-magnum-125-grain-jacketed-hollow-point-500-rounds </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/357-magnum-158-grain-jacketed-soft-point-500-rounds/" rel="dofollow"> 357-magnum-158-grain-jacketed-soft-point-500-rounds</a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/10mm-auto-2/" rel="dofollow"> 10mm-auto-2 </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/357-magnum/" rel="dofollow"> 357-magnum </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/357-magnum-125-grain-xtp-jacketed-hollow-point-500-rounds/" rel="dofollow"> 357-magnum-125-grain-xtp-jacketed-hollow-point-500-rounds </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/10mm-auto-140-grain/" rel="dofollow"> 10mm-auto-140-grain </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/hornady-cri-38-special-p/" rel="dofollow">hornady-cri-38-special-p </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/38-special-125-grain-jacketed-soft-point-500-rounds/" rel="dofollow">38-special-125-grain-jacketed-soft-point-500-rounds </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/winchester-usa-ammunition-38-special-130-grain-full-metal-jacket-ammo-can-600-rounds/" rel="dofollow">winchester-usa-ammunition-38-special-130-grain-full-metal-jacket-ammo-can-600-rounds </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/winchester-super-x-ammunition-38-special-p-158-grain-lead-hollow-point-semi-wadcutter-500-rounds/" rel="dofollow">winchester-super-x-ammunition-38-special-p-158-grain-lead-hollow-point-semi-wadcutter-500-rounds </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/38-special-100-grains-9-shot-box-500-rounds/" rel="dofollow">38-special-100-grains-9-shot-box-500-rounds </a>

2 ....................................................................................................................................................................................

<a href=https://bulksammunition.com/product/hornady-critical-defense-ammunition-38-special-p-110-grain-ftx-500-rounds/" rel="dofollow">hornady-critical-defense-ammunition-38-special-p-110-grain-ftx-500-rounds/</a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/federal-premium-centerfire-handgun-ammunition-38-special-158-grain-lead-round-nose-500-rounds/" rel="dofollow"> federal-premium-centerfire-handgun-ammunition-38-special-158-grain-lead-round-nose-500-rounds</a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/38-special-125-grain/" rel="dofollow">38-special-125-grain</a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/38-special-ammo-90-grain-ftx-500-rounds/" rel="dofollow">38-special-ammo-90-grain-ftx-500-rounds</a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/5-56x45mm-nato-62-grain/" rel="dofollow"> 5-56x45mm-nato-62-grain </a>

<a href=https://bulksammunition.com/product/357-sig-124-grain-full-metal-jacket-truncated-cone-500-rounds/" rel="dofollow"> 357-sig-124-grain-full-metal-jacket-truncated-cone-500-rounds </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/pmc-38g-bronze-38-special-132-grain-full-metal-jacket-fmj-brass-casing-500-rounds/" rel="dofollow">pmc-38g-bronze-38-special-132-grain-full-metal-jacket-fmj-brass-casing-500-rounds</a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/federal-premium-american-eagle-syntech-380-acp-95-grain-syntech-jacket-flat-nose-brass-cased-500-rounds/" rel="dofollow">federal-premium-american-eagle-syntech-380-acp-95-grain-syntech-jacket-flat-nose-brass-cased-500-rounds </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/winchester-super-x-ammunition-30-06-springfield-150-grain-power-point-500-rounds/" rel="dofollow">winchester-super-x-ammunition-30-06-springfield-150-grain-power-point-500-rounds </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/winchester-super-x-ammunition-30-06-springfield-180-grain-power-point-500-rounds/" rel="dofollow">winchester-super-x-ammunition-30-06-springfield-180-grain-power-point-500-rounds </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/30-06-springfield-165-grain-power-point-500-rounds/" rel="dofollow">30-06-springfield-165-grain-power-point-500-rounds </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/federal-premium-centerfire-handgun-ammunition-380-acp-380-auto-ammo-95-grain-full-metal-jacket-500-rounds/" rel="dofollow"> federal-premium-centerfire-handgun-ammunition-380-acp-380-auto-ammo-95-grain-full-metal-jacket-500-rounds</a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/winchester-usa-handgun-38-special-130-grain-full-metal-jacket-500-rounds/" rel="dofollow">winchester-usa-handgun-38-special-130-grain-full-metal-jacket-500-rounds</a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/winchester-usa-handgun-380-acp-95-grain-full-metal-jacket-brass-cased-500-rounds/" rel="dofollow">winchester-usa-handgun-380-acp-95-grain-full-metal-jacket-brass-cased-500-rounds </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/380-acp-95-grain-full-metal-jacket-500-rounds/" rel="dofollow">380-acp-95-grain-full-metal-jacket-500-rounds</a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/winchester-usa-ammunition-30-06-springfield-147-grain-full-metal-jacket-500-rounds/" rel="dofollow">winchester-usa-ammunition-30-06-springfield-147-grain-full-metal-jacket-500-rounds </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/fiocchi-shooting-dynamics-ammunition-380-acp-90-grain-jacketed-hollow-point-500-rounds/" rel="dofollow">fiocchi-shooting-dynamics-ammunition-380-acp-90-grain-jacketed-hollow-point-500-rounds</a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/300-winchester-magnum-200-grain-eld-x-500-rounds/" rel="dofollow">300-winchester-magnum-200-grain-eld-x-500-rounds </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/norma-whitetail-ammunition-300-winchester-magnum-150-grain-jacketed-soft-point-500-rounds/" rel="dofollow">norma-whitetail-ammunition-300-winchester-magnum-150-grain-jacketed-soft-point-500-rounds </a>
<a href=https://bulksammunition.com/product/22-250-remington-50-grain-accutip-boat-tail-500-rounds/" rel="dofollow">product/22-250-remington-50-grain-accutip-boat-tail-500-rounds</a>

3 ........................................................................................................................................................................................

https://bulksammunition.com/product/hornady-match-ammunition-6mm-creedmoor-108-grain-eld-match-500-rounds/
<a href=https://bulksammunition.com/product/hornady-varmint-express-ammunition-6mm-creedmoor-87-grain-v-max-500-rounds/
<a href=https://bulksammunition.com/product/hornady-american-gunner-ammunition-6-5-creedmoor-140-grain-hollow-point-boat-tail-500-rounds/
<a href=https://bulksammunition.com/product/22-long-rifle-40-grain-lead-flat-nose-1000-rounds/
<a href=https://bulksammunition.com/product/federal-premium-power-shok-243-winchester-100-grain-jacketed-soft-point-500-rounds/
<a href=https://bulksammunition.com/product/norma-whitetail-ammunition-300-winchester-magnum-150-grain-jacketed-soft-point-500-rounds/
<a href=https://bulksammunition.com/product/22-250-remington-50-grain-accutip-boat-tail-500-rounds/
<a href=https://bulksammunition.com/product/30-06-springfield-180-grain-soft-point-box-500-rounds/
<a href=https://bulksammunition.com/product/22-250-remington-45-grain-jacketed-hollow-point-brass-cased-500-rounds/
<a href=https://bulksammunition.com/product/22-250-remington-50-grain-v-max-500-rounds/
<a href=https://bulksammunition.com/product/22-250-remington-55-grain-soft-point-500-rounds/
<a href=https://bulksammunition.com/product/30-06-springfield-178-grain-eld-x-500-rounds/
<a href=https://bulksammunition.com/product/hornady-custom-lite-ammunition-30-06-springfield-125-grain-sst-500-rounds/
<a href=https://bulksammunition.com/product/30-06-springfield-180-grain-super-shock-tip-500-rounds/
<a href=https://bulksammunition.com/product/30-06-springfield-m1-garand-150-grain-full-metal-jacket-500-rounds/
<a href=https://bulksammunition.com/product/30-06-springfield-m1-garand-150-grain-full-metal-jacket-500-rounds-2/
<a href=https://bulksammunition.com/product/30-06-springfield-150-grain-core-lokt-pointed-soft-point-500-rounds/
<a href=https://bulksammunition.com/product/remington-core-lokt-ammunition-30-06-springfield-180-grain-core-lokt-pointed-soft-point-500-rounds/
<a href=https://bulksammunition.com/product/30-30-winchester-170-grain-core-lokt-soft-point-500-rounds/
<a href=https://bulksammunition.com/product/federal-premium-power-shok-30-30-winchester-170-grain-jacketed-soft-point-500-rounds/

4........................................................................................................................................................................................

https://bulksammunition.com/product/30-30-winchester-150-grain-protected-hollow-point/
https://bulksammunition.com/product/30-30-winchester-170-grain-bonded-rapid-expansion-protected-hollow-point-500-rounds/
https://bulksammunition.com/product/30-30-winchester-150-grain-power-point-brass-cased-500-rounds/
https://bulksammunition.com/product/30-30-winchester-170-grain-power-point-brass-cased-500-rounds/
https://bulksammunition.com/product/federal-premium-power-shok-30-30-winchester-170-grain-jacketed-soft-point-500-rounds/
https://bulksammunition.com/product/norma-whitetail-30-06-springfield-150gr-brass-cased-500-rounds/
https://bulksammunition.com/product/federal-premium-ammunition-30-30-winchester-170-grain-nosler-partition-500-rounds/
https://bulksammunition.com/product/30-06-springfield-150-grain-interlock-sp-500-rounds/
https://bulksammunition.com/product/224-valkyrie-60-grain-v-max-500-rounds/
https://bulksammunition.com/product/224-valkyrie-90-grain-bonded-spitzer-boat-tail-500-rounds/
https://bulksammunition.com/product/federal-american-eagle-ammunition-224-valkyrie-75-grain-total-metal-jacket-500-rounds/
https://bulksammunition.com/product/224-valkyrie-80-5-grain-berger-open-tip-match-500-rounds/
https://bulksammunition.com/product/224-valkyrie-75-grain-hollow-point-boat-tail-box-500-rounds/
https://bulksammunition.com/product/30-30-winchester-160-grain-flex-tip-expanding-500-rounds/
https://bulksammunition.com/product/hornady-match-ammunition-6-5-creedmoor-140-grain-eld-match-box-500-rounds/
https://bulksammunition.com/product/224-valkyrie-90-grain-sierra-matchking-hollow-point-boat-tail-500-rounds/
https://bulksammunition.com/product/30-30-winchester-150-grain-interlock-nose-500-rounds/
https://bulksammunition.com/product/hornady-match-ammunition-6-5-creedmoor-140-g...
, verdrui wyanetta odpovědět
avatar
verdrui c2936d4fca https://sway.office.com/X1FDGpDTnnTKnYiu
https://sway.office.com/AVsBqzuSfjjkdATE
https://sway.office.com/MaeB6NB2uDG3HSkU
https://sway.office.com/lUoPMImPp4dXEVNx
https://sway.office.com/ya9wYSJxSKNL9Sel
https://sway.office.com/eA3Cbt5B16H97hfI
https://sway.office.com/gBv37CcK3O4WZbxI
https://sway.office.com/LNQuezLrAtwhsRZP
https://sway.office.com/P4HmXhoMtvhLbv0F
https://sway.office.com/QjbvVKStjFXhNkBT
http://juppheidi-geocaching.de/g%C3%A4stebuch/
, iannick emelina odpovědět
avatar
iannick c2936d4fca https://sway.office.com/cptbKAIXyjCE75BC
https://sway.office.com/fRLbWZIjMQPxdDL3
https://sway.office.com/xmUeaJIG9J2DPdyK
https://sway.office.com/LGhem0cezqZouWTD
https://sway.office.com/aaa3An85yB0vEd83
https://sway.office.com/nmIgw7HsH1ScUWPZ
https://sway.office.com/hMdBxGiKEYHuirJA
https://sway.office.com/qkT4mBvIEd4lxzWt
https://sway.office.com/F9YYWIdWooyDAE0E
https://sway.office.com/FvzziYRHs2Z4QJWB
http://school126.ru/index.php?option=com_phocaguestbook&id=1
, faiben clinger odpovědět
avatar
faiben c2936d4fca https://sway.office.com/K6CRx6fB9HLO9pFJ
https://sway.office.com/trNqWVDn8sjHp9Se
https://sway.office.com/Mw5iSM2VihGCZW3V
https://sway.office.com/2pL8LzBIeWaLYs1i
https://sway.office.com/NHx9x58hlLIo1KpI
https://sway.office.com/h3lfH3ozBRJf3KaQ
https://sway.office.com/iSsWoStimXcDT46W
https://sway.office.com/2evNmw6TUlgLv54F
https://sway.office.com/ONNDnrFTsNP2GqxD
https://sway.office.com/OZbA0B3ykcRvzhnW
https://momono.ocnk.net/bbs
, leamore blaise odpovědět
avatar
leamore c2936d4fca https://sway.office.com/ClcfAxm36byNoeas
https://sway.office.com/vZZv9YQ2uKZsf5wd
https://sway.office.com/7nKwrq6VpDxnspRL
https://sway.office.com/yhuZnHcBuamuyhIK
https://sway.office.com/NJV4Ds2Tu6KCGFsJ
https://sway.office.com/Eu703QkrscVp2xmo
https://sway.office.com/6BhFGDgX5Msh4QCi
https://sway.office.com/jomiKY2eKO4kHVGp
https://sway.office.com/PoY4dFSxTcH7Q95R
https://sway.office.com/HAQIXzrJXhmyQnWm
http://blackpirateradio.altervista.org/component/kide/%22%3Ediversity
, fredharl lorelle odpovědět
avatar
fredharl c2936d4fca https://sway.office.com/Hlydc7rl2xzxTPBa
https://sway.office.com/syg48E4VWUX8c8Vt
https://sway.office.com/0e2W0dyAKvT7XgVl
https://sway.office.com/speetyLn1nD8hgVu
https://sway.office.com/loLOlA67Ee1rXq9J
https://sway.office.com/FPF0Iv4SshvgUYDY
https://sway.office.com/GaaFlzghP3h6HMle
https://sway.office.com/XOKQdYqpyh1pYiA0
https://sway.office.com/zaMPJFRkD08LmekG
https://sway.office.com/Wki6vyIa0tTKFHm8
http://park8.wakwak.com/cgi-bin/sbox/~yuzo/yybbs/yybbs.cgi
, rhyaroza devontae odpovědět
avatar
rhyaroza c2936d4fca https://sway.office.com/s95WosYeVxue5Vhl
https://sway.office.com/umJQaf4FtyYLR40o
https://sway.office.com/aL890G61dZZjQs2y
https://sway.office.com/s0ppVZal90viaCr9
https://sway.office.com/uuheEE3mMIK4tCpO
https://sway.office.com/Xmwi6Ls6SfTnnhlY
https://sway.office.com/94q6Olsh4aYcR8Du
https://sway.office.com/IDI5JcfyZDZW4gW6
https://sway.office.com/W9VkLLuxi94Wc6Va
https://sway.office.com/lpH9HhaKp5otMjDm
http://hopsuk.cz/index.php?a=62&addpost&page=1
, radyoti iestyn odpovědět
avatar
radyoti c2936d4fca https://sway.office.com/92sfGAZ07hhcJ4tq
https://sway.office.com/zHZV3WgliqlCRNU6
https://sway.office.com/B2GmzB3UHws2Bjik
https://sway.office.com/YdxJaWowINTGDdmu
https://sway.office.com/pz4F93L3CCT7p4Jk
https://sway.office.com/Ui8D3ecLNWdMnhYM
https://sway.office.com/eKpywW61BshPMwVg
https://sway.office.com/wwI3j0cOwkZ6lWsQ
https://sway.office.com/ahcj1xdy7DCs2JIe
https://sway.office.com/WHjXuLYc4EFzVYLX
https://lavozdelriotarqui.com/index.php/component/kide/tg.php
, wallholl xylyna odpovědět
avatar
wallholl c2936d4fca https://sway.office.com/IHblAkgSEe7yvqcT
https://sway.office.com/cAWMfVFOOF5pnTbW
https://sway.office.com/HKIgQOpNW1jaWpak
https://sway.office.com/4XLf80iHBk0fV6GN
https://sway.office.com/47N96NkxnELjm6Wd
https://sway.office.com/SgMqp1U83a2s3xLW
https://sway.office.com/EsGM6s7CQZ8XS82W
https://sway.office.com/KKZJtiye7fC71411
https://sway.office.com/vjDNdAz6ZKz5u1qG
https://sway.office.com/zlLcqVRcU45AM1rk
http://edmund-koesel.de/g%C3%A4stebuch/
, jesdar emeline odpovědět
avatar
jesdar c2936d4fca https://sway.office.com/GqoqXI9rI3EshQBz
https://sway.office.com/EHiPmzP0HUyE39CM
https://sway.office.com/AqpR4vZqeYGg7gnW
https://sway.office.com/kfPeAp4eegDdWcmW
https://sway.office.com/WFMrv9ClrZ4SRuF4
https://sway.office.com/oJHAQLGniXfKRC2t
https://sway.office.com/bNr3htSIfPPX1ilp
https://sway.office.com/7Spn4SGEICFo80Nm
https://sway.office.com/S7OBjyEPaplrKUVx
https://sway.office.com/7OwrfHDOKxB1b3G1
https://ggc.view.usg.edu/d2l/lms/blog/view_userentry.d2l?ou=6621&ownerId=9724&entryId=221&ec=1&iu=1&sp=&gb=usr

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 176